21.8.05

Requiem por un país que arde


Ría de Vigo dende Deilán
Dende un tempo a esta parte Galiza arde polos catro costados. Un, que anda indo e vindo por todos os seus rincóns, ten a alma algo chamuscada tamén despois de ter visto como os nosos montes desaparecen consumidos polas lapas. Non quixera aventurar as razóns para tanto lume, acho que poden ser varias: especulación dos terreos, "mantemento" das cuadrillas anti-incendios, algunha interese escura relacionada coa madeira (non acabo de entender o mecanismo) e por último, probabeis motivacións políticas; evidentemente suposicións todas dificilmente demostrabeis. Todo pode ser... o único que non debería ser é que o noso monte se queime desta maneira. Asdo. Xoán de Requeixo

Sem comentários: