19.5.07

Maltrato

Maltrato, si,... maltrato... chega de bois, estacas nas patas, matanza do porco, malas estabulacións, pouco espazo... iso é evidente maltrato... está ben que o fiscal meta mao... pro pra cando lla vai meter tamén ás touradas???

Xoan de Requeixo

7.5.07

Banda Sonora

Xa facía ben tempo que non poñiamos banda sonora algunha. Ben poido ter sido neses días atrás, nese 25 de abril -sempre!-, na conmemoración dos cravos mais desta volta escapouseme o día, aínda que o noso amigo Zeca está presente ao longo do ano todo.

Aproveitando a coxuntura traemos aquí un "redescubrimento", un grande cantautor, un grande músico, cousa seria. Trátase de Paco Ibañez e o seu Soldadito de Bolivia, bon, na súa magnífica versión do texto de Nicolás Guillén.

Non é mala cura logo da victoria da dereita francesa. Habería que pararse e pensar nas lindezas dese sistema político no cal os de esquerdas teñen que camuflarse, integrarse case, no centro mentres que a dereita somentes -no mellor dos casos- ten que aparentar, como un xogo de nenos, selo.

Algo falla, non si?

Eans de Cotón.
Soldadito de bolivia
soldadito boliviano
armado vas de tu rifle
que es un rifle americano,
que es un rifle americano
soldadito de bolivia
que es un rifle americano.

Te lo dio el señor Barrientos soldadito boliviano regalo de mister Johnson Para matar a tu hermano para matar a tu hermano soldadito de Bolivia para matar a tu hermano

No sabes quien es el muerto soldadito boliviano el muerto el Che Guevara y era argentino y cubano y era argentino y cubano soldadito de Bolivia y era argentino y cubano

El fue tu mejor amigo soldadito de Bolivia el fue tu amigo da pobre del oriental altiplano del oriental altiplano soldadito de Bolivia

Está mi guitarra entera soldadito de Bolivia de luto pero no llora aunque llorar es humano soldadito de Bolivia aunque llorar es humano

No llora porque la hora soldadito de Bolivia no es de lágrima y pañuelo sino de machete en mano soldadito de Bolivia sino de machete en mano

Con el cobre que te paga que te vendes que te compras es lo que piensa el tirano es lo que piensa el tirano soldadito de Bolivia es lo que piensa el tirano

Pero aprenderás seguro que a un hermano no se mata que no se mata a un hermano que no se mata a un hermano soldadito de Bolivia que no se mata a un hermano que no se mata a un hermano

4.5.07

Contaminación

Dende o comezo da campañá electoral levamos sentindo todo tipo referencias e peregrinos argumentos que califican unhas candidaturas e unhes candidatos como elementos "contaminados", razón pola cal hai que imposibilar xa que logo a súa participación no proceso electoral.

Aínda sendo bastante ignorante nestas cousas do direito, vendo o partido dende a banda, non pode un deixar de entender esta materia como algo moi semellante ao código binario onde a realidade está composta só de dous valores, 0 ou 1, ou pro caso ao que nos referimos: inocente ou culpabel. Non hai lugar a puntos intermedios.

Ese outro extraño estatus, ese modo "nin arre nin só", tan arbitrario e a dedo, é ben dificil de entender para moitos dos que non cremos en atallos nin corredoiras que, ao fin e ao cabo, acaban custando moito máis, en tempo e esforzo, a todos.

Eles verán.

Fernán da Veiga