4.5.07

Contaminación

Dende o comezo da campañá electoral levamos sentindo todo tipo referencias e peregrinos argumentos que califican unhas candidaturas e unhes candidatos como elementos "contaminados", razón pola cal hai que imposibilar xa que logo a súa participación no proceso electoral.

Aínda sendo bastante ignorante nestas cousas do direito, vendo o partido dende a banda, non pode un deixar de entender esta materia como algo moi semellante ao código binario onde a realidade está composta só de dous valores, 0 ou 1, ou pro caso ao que nos referimos: inocente ou culpabel. Non hai lugar a puntos intermedios.

Ese outro extraño estatus, ese modo "nin arre nin só", tan arbitrario e a dedo, é ben dificil de entender para moitos dos que non cremos en atallos nin corredoiras que, ao fin e ao cabo, acaban custando moito máis, en tempo e esforzo, a todos.

Eles verán.

Fernán da Veiga

Sem comentários: