12.2.06

Budapest

A verdade é que foi unha grata sorpresa esta cidade. Das catro que iamos visitar, a priori non sabía cal me ía gustar máis, ainda que quizáis Viena fose a máis chamativa. Nembargantes, foi chegar a Budapest, e a miña opinión fíxose clara: a capital húngara era a que máis encanto tiña, cunha beleza diferente ás demáis cidades, e con esa tonalidade blanca do inverno que facía dela un soño. Pero quizáis o máis rechamante desta cidade foron as mozas. Era realmente complexo atopar pola rúa a unha moza que non fose guapa (enténdase por guapa a beleza da súa cara). Eu diría que entre un 90, 95% das mozas eran guapas ou moi guapas, e cuns ollos que cegaban a calquera, á vez que eran capaces de alumear a noite máis preta. Se hai algo que non esquecerei desta cidade, aparte da súa beleza en sí, é a presencia de tal cantidade de mulleres de facianas inesquecibles, e de miradas azuladas en forma de océanos infinitos. Paquito

Sem comentários: