1.8.07

Gaivotas en terra...

O informe presentado polo consello de estado a respecto do direito a indemnizacións por parte dos afectados polo Porto Exterior de Arteixo é bastante desacougante...

...até o extremo de poder imaxinar un futuro no que as xentes do mar señan desprazados do mesmo, deixandoos sen oficio nen beneficio, para instalar -pondo por caso- muiños eólicos... e todo isto sen soltar un patacón, aínda tratándose de negocios -tanto o propio porto como a enerxía eólica- ben rendibeis mais gobernados e dirixidos dende lonxanos despachos... cecais -coma sempre- dende o afastado Madrid.

Xoan de Requeixo

Sem comentários: