22.6.05

O sartego de Pedro Froilaz de Traba

Aqui vos presento unha foto do sartego do Señor de Galiza, o Conde Pedro Froilaz de Traba (ou Trava). Atópase na capela das reliquias da Catedral de Santiago, xunto con personaxes tan importantes como os reises Fernando II, Afonso IX ou o Conde Raimundo de Borgoña. Non podia ser menos. Imaxino que xa se trataba dunha persoa de moi avanzada idade, acho que a representación non deixa lugar a dúbidas. Somentes direi que é unha personaxe fundamental na nosa historia e posibelmente tamén na historia de España e Portugal. Recoñezo a miña subxectividade neste caso.

Sem comentários: