2.9.05

Impotencia

Vendo o mal que o están pasando milleiros de persoas na traxedia de EE.UU, ante a impotencia da potencia máis poderosa deste mundo, non podemos facer moito máis que solidarizarnos con eles, con esas vítimas que a día de hoxe ainda están pedindo axuda. Qué pequenos somos! Asdo. Fernán da Veiga

Sem comentários: