21.1.06

Paradoxo

Resulta particularmente chamativo o feito de que alguén tilde de expolio a devolución aos seus lexítimos propietarios dos documentos anteriormente expoliados, materiais todos eles empregados para a dura represesión tras a guerra incivil. Sen ánimo de censurar ou criticar aos amigos salmantinos modestamente lles recomendaría que buscasen novas causas polas que loitar; sen ter que andar á procura de culpabeis e complices cos que xustificar os seus propios males. Todos sabemos como os politicastros de turno, como o noso Sir P. (de Punta Heminia, enténdase), expertos en tapar os seus propios erros afondando nas feridas dos demais. Mala política esa. Non se deixen enganar. Asdo. Xoán de Requeixo

Sem comentários: