17.3.06

Homenaxe

Viña no xornal a deprimente reseña de que o concello da Cruña segue nas mesmas... non só non axuda á recuperación da memoria das atrocidades cometidas se non que entorpece o desenvolvemento deste tipo de xornadas e actos, pretendendo cobrarlle á organización a cesión do Teatro Rosalía de Castro, razón pola cal o evento terá lugar no PARANINFO DA UNIVERSIDADE DA CRUÑA ÁS 19 HORAS DE HOXE, venres 17 de Marzo. Vexo que o Sirciño deixou creou boa escola... deixando na súa cadeira ao seu alumno máis aventaxado. Asdo. Xoán de Requeixo

1 comentário:

Trasancos disse...

Xa o dicia eu.... o Sir non marcha sen deixar todo ben amarrado...