2.4.06

As barbas dos políticos

Como di o famoso refrán "cando as barbas do viciño vexas cortar..." Gustaríame pensar que todo o acontecido esta semana coa alcaldía de Marbella vai servir de advertencia para todos aqueles politicastros afeitos a exercer os seus mandatos como se aínda estivesemos no máis duro e cruel medievo; manexando o poder como noutrora fixeron os señores feudais, ao seu total antollo, e aproveitando calquer ocasión para tirar proveito de todo, enchendo ben os petos -de parvos teñen pouco- sen trabas nen impedimentos por parte de ningunha institución pública, administrativa ou xudicial. Sei que é unha visión ilusa, desa inxenuidade que nunca se perde mais non sería mala cousa que máis de un tomase boa nota, mesmo aquí en Galiza, onde os boitres pretenden repartirse bos botíns a base de urbanizar a nosa costa de cabo a rabo. Oxala poidamos impedirllo. Asdo. Xoán de Requeixo

Sem comentários: