1.4.06

Non ten prezo

Como nos anuncios habituais da prensa, aqueles da tarxeta de creto, un pode imaxinar a escea: Sobre unha foto do novo alcalde coruñés, Xabier Losada, un resume de gastos e ingresos típico: Mastro da bandeira... 1200 € Bandeira reforzada... 500 € Gastos de Homenaxe merecido... 6000 € Gastos de reimprantación da custodia policial... 6000 €/mes _____________________________________________________ Perder unhas eleccións municipais... NON TEN PREZO. Asdo. Xoán de Requeixo Pd: Afórrese problemas home, non vaia de Dandy... Sirciño só che hai un!! Pd2: Os datos son ficticios.

Sem comentários: