15.8.06

Da anédota á norma

Unha vez máis preténdese saltar do meramente anedótico á norma; facer do exemplo curioso, singular -mesmo "folclórico"- un padrón, unha norma de aplicación xeral.

Deteñen a tres ou catro delicuentes, de baixo perfil: algún tolo, unha vella con renciñas entre veciños e algún caso extraño máis.. e xa pretenden estender ese perfil a todos os causantes da desfeita.

Eu non dou creto, non podo crer nin acreditar que todo isto sexa causado por catro simples tolos.

Esa explicación seralle válida para os medios de madride, sempre empeñados en caracterizarnos como "Galiza profundis" mais non é válido para quen pretenda analisar a realizade do que está a pasar dunha forma abxectiva e minimamente seria.

Que lle vaian co conto a outro!

Xoan de Requeixo

Sem comentários: