3.12.05

Reivindicación innecesaria

"Las más elevadas metas que puede alcanzar una mujer son aquellas que conquista partiendo de la nada". Maruja Torres Mientras Vivimos Dito con outras palabras... o movemento demóstrase andando.
© 2005 Timepix/LIFE/Laura Ronchi
Exemplo diso témolo na exposición de fotografía de Margaret Bourke-White: avanzada, rompedora, sen fronteiras, sen límites. Abrangue un amplo espectro temático e histórico; dende fotografía industrial, urbana e rural norteamericana até as duras imaxes dos campos de concentración Nazis, de Corea, de Rusia... Non hai mellor representante do papel que a muller ven xogando dende aquelas (aprox. 1930) até os nosos días; quizais tamén o que vai xogar no futuro. Asdo. Fernán da Veiga.

Sem comentários: