1.12.05

Segunda entrega

"Quéimame no peito un fogo de amor, que na ausenza medra. Lonxanía que me arredra de ti, mais me apreixa logo. E niste namoroso xogo por esvaír teu engado ¡Todo o que levo ganado é queimarme niste fogo!"
Cantigas do amor perdido. Saudade I. Eduardo Blanco Amor Romances Galegos Atopar ese discreto libriño está dando os seus froitos. Véxase o exemplo, curto e sinxelo pero tan fermoso como directo. Asdo. Eáns de Cotón

Sem comentários: