22.7.05

Obriga moral

Coa chegada do novo goberno os galegos estamos diante dun horizonte novo, un horizonte de desexos, ilusións e esperanzas. Estou seguro que os responsabeis políticos non tardarán en botar todo abaixo en breve mais certas cousas deberían facerse antes de que iso aconteza. Unha desas cousiñas recollidas na lista de "pendentes" debería ser a recuperación da dignidade perdida, asoballada, maltratada do pobo galego por mor dun desgoverno vergonzoso e para iso nada mellor que reconstruila correxindo aquelas decisións que resultan máis humillantes. Refírome á obriga moral de retirarlle a medalla que ingnominiosamente lle foi entregada ao anterior Ministro de Fomento, o Sr. Álvarez Cascos. De non ser así, realmente seriamos unha vez máis merecedores de tal desprezo.

Sem comentários: