18.12.05

Chapa e pintura

Esta foi unha fin de semana tranquila e laboriosa, resultado da perfecta división do traballo de xeito que un pouco lle correspondeu á familia, outro pouco ao xardín e o resto, esa miguiña pequena e nocturna, quedou reservado para consumo persoal que adiquei á limpeza e reparación (chapistería "feita na casa", xa sabedes) da miña modesta e vella vespa. Mañá unha mauciña de pintura e á carretera, "nova do trinque". Oxala todo tivera tan fácil remedio, non si? Asdo. Fernán da Veiga

Sem comentários: